Nieuwe Portaalfunkties sinds Juni

„Ontwikkeling van nieuwe portaalfuncties n.a.v. klantenwensen“

YellowFox ontwikkelde vooral op specifieke klantenwens individuele portaalaanpassingen, die nu aan alle klanten ter beschikking gesteld kunnen worden.

1. Detectieradius voor klantadres:
 
Vanaf heden kan elke klant in zijn eigen YellowFox-Portaal zelf instellen, hoe groot de radius voor het herkennen van het ingevoerde klantadres moet zijn. Daarvoor vindt u onder u „Beheer/webportaal instellingen/Gebruikers instellingen“ een nieuw menupunt „Detectieradius voor klantadres“.
 
De waarde is standaard ingesteld op ca. 50m, in het pulldown menu kunnen echter de volgende waarden gekozen worden: 50/100/150/200/250/500/1000m.
 
Wanneer er meerdere ingevoerde klantadressen worden gevonden dan wordt het dichtstbijzijnde adres gekozen. Deze instelling is globaal en werkt voor het hele bedrijf, niet per ,,login“! Om dit te veranderen heeft men administratorrechten nodig.
 
2. Uitgebreide mogelijkheden met het Navmandisplay:

  • Onder het menupunt „Beheer“ is er een nieuwe invoer „Display“.
  • Onder „Display“ zijn er de volgende aanvullende menukeuzes:
  • Opdrachten --> gaat naar de instellingen voor opdrachtmanagement
  • Berichten  --> gaat naar de instellingen van berichtenontwerp
  • Brandstofkaarten

Verklaring brandstofkaarten:
Maximaal 10 brandstofkaarten met tot 10 tekens tekst kunnen gebruikt worden. Deze stuurt men aan de box(en), die aan een Navman MDT860 Display aangesloten zijn.
De instellingen van de brandstofkaarten in samenwerking met het manueel ingeven van de kilometerstand is vanaf Versie 1.37 van de Navman firmware uitwisselbaar. Er is geen dringende reden om een brandstofkaart of een kilometerstand mee in te geven.
De instellingen van de brandstofkaarten kan men ofwel direct over het brandstofkaartendialoog naar het display sturen of als alternatief via het
„Beheer --> Display --> Brandstofkaarten“ menu. De verwerking verloopt vervolgens uitsluitend via het tankrapport, daarna wordt het ook in de positielijsten weergegeven.

3. Afstand berekenen (ten tijde van schrijven nog als BETA-Versie!)
 
Onder het menu "Posities" is sinds kort de “berekenen afstand” keuze te vinden” (ten tijde van schrijven nog als BETA-Versie!).
 
Funktiewijzer:
U kunt een keuze maken uit de adressen die zijn ingegeven in het YellowFox portaal of zelf een adres ingeven of postcode in een land ingeven.
Belangrijk: alleen de eerder ingegeven adressen worden in de keuzelijst getoond. Indien er door handmatige ingave meerdere adressen mogelijk zijn, worden deze via een kaart weergeven en als keuze aangeboden. Als laatste selecteert men de voertuiggroep. Er wordt de “luchtlijn” afstand tussen voertuig en gekozen adres berekent en zichtbaar gemaakt.
 
Er worden, zoals bij alle anderen aanvullende menu’s, alleen „positiedata“ van de laatste 2 maanden getoond. Niet dagelijks actuele meldingen worden grijs getoond. Met een klik op het wereldbol symbool in het navigatiebalk wordt onder de lijst een kaart met alle voertuigen en een lijn tot het “doeladres” aangegeven. Het “X”-symbool verwijdert alle gegevens en ingaven, en kunt daarna een nieuw adres ingeven. Met een klik op het „opnieuw laden“ verversingssymbool worden de positiedata geactualiseerd, de eventueel getoonde kaart wordt na de verversing niet meer weergegeven.

Pressemitteilung vom 11.06.2009