De YellowFox-tarieven

Maatwerk op verzoek

FunctieTarieven
StartBusinessProfi
Prijs exclusief BTW.
9,95 €14,95 €19,95 €
Plaatsbepaling elke x-min, elke x-km
Plaatsbepaling bij koerswisseling x-graden
Plaatsbepaling bij km/h groter/kleiner als x
Plaatsbepaling bij contact aan/uit
Verwerken van telemetriedata
Verwerken van in bedrijfstijd / looptijd
Rij- en rusttijd registratie
Volgen van route
Stoppuntschema
Gebiedsbebakening
Buitendienstaansturing
Berichten en rapportage
Elektronische rijtijdenboek
Waarborgsdatabank
Voertuigmanagement
Klantadres-/contactadministratie
Plaatsbepaling
Alarm per E-Mail of SMS
Accu (Alarmering bij diefstal)
Arbeidstijden
Chauffeurindentificatie
Rijtijd inzicht
Bedrijfsurenteller
Opdrachtmanagement
Navigation
Communicatie via vrije teksten
Tankdata registratie
Opslag van plaatsbepalingdata (Maanden)61224
Prijs exclusief BTW.
9,95 €14,95 €19,95 €
Minimale looptijd in maanden
242424
ServicekostenPrijs exclusief BTW.
eenmalige aansluitkosten per box 29,00 €
wijziging gebruik-/object data 5,00 €
Bank stornering 15,00 €
Systeemblokkade 25,00 €
Aanpassing abonnement 25,00 €
yellowfox-modul-bg