Glossar

Niet lang zoeken – eenvoud loont

GPRS »

General Packet Radio Service (pakket georiënteerde dataservice) is een Overdrachtsprotocol en dienst die in het GSM netwerk ingezet wordt. Wanneer GPRS geactiveerd is, bestaat er een virtuele constante verbinding met het netwerk. Als er daarwerkelijk data verzonden moeten worden wordt het netwerk benut, in de andere gevallen is het voor ale gebruikers vrij. Daarom hoeft er geen constante verbinding met de gebruiker gereserveerd te worden.

GPRS-afrekeningen zijn daarom hoofdzakelijk van de hoeveelheid aan data afhankelijk, en niet van de verbindingsduur. In tegenstelling tot datadiensten voor gebruikers is GPRS pakketgeorienteerd. Dit betekent dat data bij de zender in enkele pakketen wordt omgezet, als zodanig verzonden en bij de ontvanger weer samengesteld.

GPS »

Een Global Positioning System is een wereldomvattend
satellietsysteem voor navigatie. Het begrip GPS
wordt echter in het algemeen spraakgebruik speciaal voor
het NAVSTAR-GPS van het Amerikaanse ministerie van defensie gebruikt,
dat eind 80-er jaren voor een wereldomvattende positie-bepaling en tijdmeting ontwikkeld werd. NAVSTAR-GPS loste het oude, in 1999 aflopende satellieten-navigationssysteem NNSS (Transit) van de Amerikaanse marine en de Vela-Satelliten voor plaatsbepaling van atoombom-explosies af. De officïele betekenis is Navigational Satellite Timing and Ranging - Global Positioning System.

GPS werd 17 Juli 1995 officieel in bedrijf genomen.
Nu wordt de voorheen voor militaire doeleinden gebruikte
technologie breed in de civiele omgeving ingezet; in de zee- en luchtvaart, door navigatiesystemen in de auto, voor orientatie in het outdoor bereik, bij het meetwezen etc. Satellieten versturen gegevens over exacte plaats en tijd van de satelliet via een radionetwerk.

Voor bepaling van de eigen positieplaats moet de ontvanger van de signalen minimaal vier onafhankelijke satellieten gelijktijdig ontvangen. Wanneer het ontvangstapparaat van de vier ontvangen satellietsignalen de gegevens verwerkt, kan de actuele positie en tijd van de gebruiker afgeleid worden. Omdat een GPS ontvanger minstens met vier satellieten contact moet hebben, worden er in totaal 24 satellieten gebruikt, zij gaan twee maal per dag de wereld rond op een hoogte van 20.183 km.

Geofencing/Gebiedsbebakening »

Onder Geofencing (Samenvoeging van geographie en fence
[engl. = hek]) wordt in de telematrie de Verbinding tussen
geoinformatiesysteem, de lokalisatie van het object en
actief ingrijpen verstaan, wanneer het gelokaliseerde
object een voorgedefinïeerd gebied (binnen het
hekwerk) verlaat of binnengaat.

Het begrenzen van het te bewaken gebied is eenvoudig te activeren door een gebied op een digitale kaart „te tekenen“ in de vorm van een vierkant, polygoon of rechthoek. Het geofence-gebied kan op afstand aangepast en geactiveerd of ge-deactiveerd worden (Activering is instelbaar per enkel voertuig).

Telemetrie »

(Telemetrie = afstandsmeting) betekent de overdracht van metingen van de op de object aanwezige sensoren naar een op afstand aanwezige ontvangstplaats.

Op deze ontvangstplaats worden de gegevens of alleen verzameld en opgeslagen, of gelijk verwerkt en doorgerekend (YellowFox-datacentrum).

Een telemetrie, meetgegevens die over grote afstand verstuurd worden, wordt als veldgegeven benoemd. Dit wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor het verzamelen van weerdata, technische data uit een bewegend voertuig, bij het tracken van objecten of zich verplaatsende dieren, bij het verzenden van de-centrale verkeersinformatie maar ook bij de overdrachtsonden voor medische data gebruikt en aan de buitenwereld afgegeven.


Tracking »

Het begrip tracking (volgen) omvat alle onderdelen en bewerkingen, die het volgen van bewegende objecten mogelijk maken. Doel van het volgen is de informatie verkrijgen over het verloop van de afgelegde route en de

snelheid.

De nauwkeurigheid van de hoeveelheid informatie hangt af van de ingestelde trackingalgorythmen en tolerantie van de metingen. Bijv: de afwijking van de afgeleiden van de cyclische metingen (Plaatsbepaling van alle x-kilometer, x-minuten, richtingveranderingen).

Webapplicatie »

Een webtoepassing of webapplicatie is een computer-programma, door een webserver uitgevoerd, waarbij de interactie met de gebruiker uitsluitend via een webbrowser werkt.

Hierbij zijn de computer van de gebruiker (Clïent) en de server door een netwerk, zoals het internet of via een intranet met elkaar verbonden, waardoor de ruimtelijke afstand tussen clïent en server wordt opgeheven.

Webapplicaties gebruiken alleen een webbrowser op de computer van de gebruiker, die in de meeste gevallen al aanwezig is. In tegenstelling tot de gebruikelijke clïent-server-applicaties is er geen installatie van software op de computer van de gebruiker nodig, afgezien van browser-plug-ins zoals Flash.

Daardoor bereiken webapplicaties een hoge graad van platvorm-onafhankelijkheid. Wanneer de webapplicatie verandert dient te worden dan gebeurt dat alleen aan de serverzijde, dit werkt lage kosten voor de gebruiker in de hand. Door de verdere intergratie van browsers voor mobiele telefonie en PDA’s neemt het gebruik van webapplicaties steeds verder toe, in tegenstelling tot de klassieke softwareomgeving.

yellowfacts

  • Hoge kwaliteit
  • Alle mogelijkheden in een hand
  • Innovatieve produkten
  • Technologisch vooraanstaand
  • Top-service en support
  • 12 Jaar markt-ervaring

yellowfox-modul-bg