Berichtverkeer

Een regelmatig toenemend aantal overzichten en rapportages
maakt van de onoverzichtelijke plaatsbepalingsdata van uw voertuig heldere, eenduidige overzichten die voor beoordeling van arbeidverloop in de eigen onderneming of met informatie van derden vergeleken kan worden. De gegevens van uw onderzoek
vindt u in het internetportaal als HTML, als printklare PDF of als email bijlage automatisch in uw postvak terug.

Berichtencenter »

Indien geactiveerd krijgt u de belangrijkste berichten en rapporten, geautomatiseerd en in lengte van dagen per email aangeleverd. Ongeacht of het een bezoekrapport van uw buitendienstmedewerkers, een weekrapport van uw servicevloot of de laad- en losplaatsen van uw vrachtwagens betreft. U bent altijd up to date.

Stoppuntschema »

Stop & Go. Alle stoppunten van een dag samengevat in een weekrapport levert bij nauwkeurig vergelijk een grote hoeveelheid nuttige informatie op. Alle stoppunten kunnen met individuele aanvullingen zoals: klantennaam, klantnummer, projectaanduidingworden worden verrijkt, bij hernieuwde plaatsbepaling wordt deze informatie direct zichtbaar.. Zo wordt het maken van een weekplanning voor uw buitendienst, uw monteur of bouwplaatsteam slechts minuten werk.

Rechercheassistent »

Onze zoekassistent maakt het zoeken naar gedetailleerde, specifieke informatie uit de laatste 24 maanden kinderspel. Aanvullend staan de volgende voorgeïnstalleerde rapporten ter beschikking die een snelle en doelgerichte analyse mogelijk maken.

 • Dagritrapport  
 • Dagrouterapport   
 • Weekrapport
 • Bestuurdersrapport
 • Bedrijfsurenrapport
 • Snelheidsrapport
 • Telemetrierapport  
 • Tolwegrapport
 • Brandstofrapport
 • Electronische rijtijdenboek
 • Stilstandrapport

Het aantal aangeboden rapporten stijgt voortdurend. Inhoudelijk richten we ons op de aanvragen en wensen van onze klanten.

Dagritrapport »

Op basis van contactsignalen berekenen wij de dagritten
van het voertuig, gegevens zijngebaseerd op... Start- en stopadressen met bijbehorende tijd, afstand, rij- en rusttijd en kilometerstanden. In detail en als dagtotaal inzichtelijk. Kiest u tussen rapportagevormen als: HTML, PDF of exporteer de data naar CSV of direct in EXCEL.

Dagrouterapport »

Afhankelijk van positiebepalings-instelling (Tijdinterval, afstandstandinterval, richtingswissel,…) bent u met slechts
enkele muisklikken in staat om de gereden route als routeverloop weer te geven. Puur statistische weergave, op het geïntergreerde kaartmateriaal van map&guide of dynamisch op uw lokaal voorgeïnstalleerde GoogleEarth.

Weekrapport »

Niet veel kleuren maar uiterst informatief, ons weekoverzicht.
Hier vindt u alle belangrijke feiten over uw wagenpark in één oogopslag
bijvoorbeeld: het aantal stoppunten per dag, de verhouding tusen rij- en stilstandtijd, de exploitatietijd maar ook de gemiddelde snelheden. Deze waarden kunt u voor een of meerdere weken tot maanden instellen.

Bestuurdersrapport »

Principïeel maken we bij YellowFox onderscheid tussen rapportage over het voertuig en de bestuurder. Het personaliseren van data wordt door gebruik van transponders of via display-ingave door de bestuurder gerealiseerd. De rapportage van bestuurdersactiviteiten is zowel voor elke aparte rit, als dagtotaal of als totaaloverzicht van een gedefinïeerd tijdblok te genereren.

Bedrijfsurenrapport »

Bij sommige voertuigtypen zoals bijvoorbeeld bouwmachines is de registratie van looptijden via kilometerstanden onvoldoende. Daar komt bij dat de looptijd maar voor een bepaalde tijdspanne, als machinedeel actief kan zijn. Dit rapport stelt maximaal 2 bedrijfsurenstellers (= twee digitale ingangen) per machine beschikbaar en biedt de mogelijkheid om de gebruiksduur van de aangesloten motor of hydraulische machinedelen te registreren.

Snelheidsrapport »

Hoe snel reed welk voertuig wanneer? Deze vraag wordt hier beantwoord. Afhankelijk van de hoeveelheid informatie van de beweging van uw voertuig wordt rapportage van snelheden door het gelijknamige rapport bij YellowFox praktisch ingericht. Hoe kleiner de dataintervallen worden ingesteld, des te nauwkeuriger worden diagram-overzichten en daarmee krijgt u ook  een betere beeldvorming van het ritverloop. Naast het dagoverzicht wordt er ook direct ieder uur in diagramvorm uitgevoerd.

Telemetrierapport »

Zoals bij het dagritrapport heeft u met het YellowFox telemetrierapport de mogelijkheid om de aangesloten hulpaandrijving te beoordelen op gebruiksduur. Daarmee verkrijgt u eenvoudig en transparant de werkelijke gebruiksduur. Informatie zoals „Aanvang gebruikstijd“, „Gebruiksduur“ en „Einde gebruiksduur“ staan tezamen met  positiedata middels een muisklik ter beschikking. Zoals u verwacht krijgt u van YellowFox deze data overzichtelijk en duidelijk printklaar aangeleverd.

Tolrapport »

Rijden over en het verlaten van snelwegen waarbij tol wordt geheven worden vastgelegd afhankelijk van de vooringestelde interval (bijv.: plaatsbepaling van elke 2 kilometer). Daarmee bieden we u de mogelijkheid om uw tolheffingen te controleren en bij afwijkingen hierover te reclameren.

Tankrapport »

Op basis van de ingegeven waarden van de bestuurder in het chauffeursdisplay (Navman of Camos) en de verkregen voertuigdata zijn berekeningen van het gemiddeld verbruik eenvoudig mogelijk. Tevens wordt u over elke tankplaats „realtime“ geïnformeerd.

Electronische Rittenboek »

Conform de wensen van de belastingdienst stelt u uw persoonlijke rittenboek snel en ongecompliceerd samen zonder ook maar een blad papier te verbruiken. Het rittenboek betekent in veel gevallen een duidelijke besparing op de bijtelling-regeling. Omdat nagenoeg alle noodzakelijke data via ons systeem al wordt vastgelegd, hoeft u slechts nog enkele aanvullingen in te geven zoals kilometer van woon-, werk, of  privéverkeer Op grond van het rittype, bijvoorbeeld. „klantbezoek“ is dat noodzakelijk. Deze ingave volgt na of tijdens de rit en wordt door het rekencentrum direct live in het betreffende menu van het bestuurdersdisplay (wanneer toegepast) weergegeven. Als rapportage krijgt u gedetailleerde maandoverzichten, en bij consequent gebruik natuurlijk uw statistische jaarrittenboek.

Stilstandrapport »

Naast de status van  „Contact aan = rijden“ en „Contact uit = geparkeerd“ filtert YellowFox „Stilstand = voertuig staat stilt, motor draait“ uw voertuigen uit. Deze informatie is bijzonder belangrijk voor een juiste efficiëntiebeoordeling van uw voertuigpark.
yellowfox-modul-bg