Alarm / Diefstal

Alarmmanager »

Alarmmeldingen bij (ongewenste) gebeurtenissen. Ogenblikkelijk zeker weten. Niet alleen diefstal is een ongewenste gebeurtenis, waarbij men direct geïnformeerd wil zijn. Ook dagelijkse werkzaamheden kunnen door ze te registreren inzichtelijk gemaakt worden en u, in korte tijd, een efficiënter proces laten realiseren. YellowFox levert u per E-Mail en / of tot 3 verschillende SMS adressen de gewenste informatie aan.

Diefstalbescherming »

Bestuurderidentificatie Voertuigbewaking Berichtverwerking Diefstal beveiliging Gebiedsafbakening Alarmfunctie Routerapportage tolrapportage Stoppuntenschema Gebruikoverzicht Onderhoudsdatabank Fleetmanagement Voertuig admininstratie Controlling Communicatie

Het is uw geld. YellowFox kan een aanzienlijke bijdrage leveren
om uw eigendommen te beschermen. In geval van diefstal bent u in de comfortabele positie om uw eigendom nog 5-6 uur actief te kunnen volgen, door in verbinding te blijven, middels de in onze hardware geïntergreerde accu.

Gebiedsbebakening »

Het elektronische hekwerk. Of het uw bedrijfsterrein, een verkeersknooppunt, bouwplaats of landgrens betreft. Definieert u simpel met uw muis op de kaart het te bewaken gebied en bepaal welke voertuigen in dit gebied toegang hebben. U volgt de gemaakte afspraken door statusmeldingen te krijgen wanneer men dit gebied binnen- of uitgaat..

yellowfox-modul-bg